Skal man købe bolig i et “dyrt” marked?

Vi får ofte spørgsmål om, hvorvidt det er dumt at købe bolig nu, hvor boligmarkedet er på toppen. Til det findes der ikke et enkelt svar, idet der er mange parametre der spiller ind, men det korte svar vil oftest være nej, hvis man laver en helhedsbetragtelse og forventer at skulle bo i boligen flere år frem. Når man går med disse bekymringer, så er det vigtigt at have følgende parametre med i sine overvejelser:

Først og fremmest så kan det være meget svært og nok også ganske umuligt at forudse, hvornår boligmarkedet når toppen. Mange af os sidder nok med den oplevelse af, at boligpriserne er steget gevaldigt indenfor de sidste 5 år, men hvem siger, at de ikke stiger forholdsvist lige så meget de næste 5 år. Det kan altså være svært at spå om, hvornår toppen er nået og lige pt. er der ikke noget, der tyder på, at vi er nær den. Betragter man priserne på boligmarkedet over en lang årrække, så har de været stigende. Naturligvis har der også været perioder med fald, der dog har hentet sig igen. Så har man planer om at blive boende mange år i sin nye ejendom, så vil prisen historisk set stige set over en lang årrække.

De nuværende lånemuligheder er slet ikke til at komme udenom i denne betragtning. Renterne er historisk lave og det gør ikke blot, at ydelserne på lånene er lave, hvilket betyder, at man vil kunne optage et større lån for samme rådighedsbeløb. Det betyder også, at det for mange kan give rigtig god mening at optage et fastforrentet obligationslån. Med denne type lån, så er man sikret den samme rente i hele lånets løbetid. Udover at det giver en sikkerhed i, at renten ikke stiger med årene, så giver et fastforrentet lån jer også den sikkerhed, at det altid kan indfries til lånets aktuelle kurs, dog max kurs 100 til en termin. Er lånets kurs lavere end kurs 100, så betyder det, at lånet kan indfries billigere end den aktuelle restgæld. Skylder man f.eks. kr. 1.000.000 og er kursen på det pågældende tidspunkt er f.eks. kurs 95, så kan lånet indfries for kontant kr. 950.000. Sker der en stigning på rentemarkedet, altså en stigning i renterne, så vil kursen på dit nuværende lån typisk falde og kan altså indfries billigere end den aktuelle restgæld. Boligmarkedet vil typisk hænge sådan sammen, at hvis renten stiger, så falder boligpriserne. Har du et fastforrentet lån og skal du f.eks. sælge på et tidspunkt, hvor boligpriserne er faldet, renten er steget og din ejendom derved er mindre værd end da du købte den, så vil du typisk kunne indfri dine lån billigere end den aktuelle restgæld. Et evt. tab vil således kunne formindskes eller helt undgås, afhængigt af kursen og det aktuelle tab i boligens værdi.

En sidste og nok ikke uvæsentlig detalje, når man skal sælge en ejerbolig i forbindelse med køb af en ny bolig. Hvis man skal købe ny bolig i et ”dyrt” marked, så skal man huske, at man ligeledes sælger sin nuværende bolig i et ”dyrt” marked. Man får altså en høj pris for sit eget hjem og skal tilsvarende give en høj pris for det nye. Det gælder også, hvis man køber og sælger i et ”billigt” marked. Prisen for dit eget vil være lav og prisen for det nye du køber, vil være lav. Man kan selvfølgelig overveje at sælge på et ”dyrt” marked og bo til leje indtil, at boligpriserne falder, men så kommer vi tilbage til, hvorvidt vi er nået toppen eller ej.

Vores generelle råd vil være at slå til, når det rigtige hjem viser sig. Set over en længere årrække, så vil boligkøb sjældent være en dårlig investering.